Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen karta

Alla gotländska fiskelägen vid 1973 års inventering.

Markeringarna anger:

Röd: Byggnadsminne (1)
Tegelrött: Riksintressen (11)
Orange: Utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla (52)
Gula:  Övriga (171)