Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Västerhejde

Buske

Buske fiskeläge i Västerhejde

I Buske ligger ett drygt tiotal bodar uppbyggda mot den branta klippkanten som avgränsar stranden mot öster.

Med bara ett tiotal meter till strandlinjen är bodarna ständigt utsatta för havets angrepp.

Buske är ett för gotländska förhållanden unikt fiskeläge.

Buske fiskeläge i Västerhejde (detalj)