Kontakt

Se kontaktinformation på 1177.se

Enhetschef 
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Verksamhetschef 
Pontus Gustafsson 
Tel: 0498-26 83 44
E-post: pontus.gustafsson@gotland.se
 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Kirurgmottagningen

På mottagningen träffar du läkare samt sjuksköterskor med specialitet inom kirurgiska sjukdomar såsom inom övre och nedre bukkirurgi, kärlkirurgi samt allmänkirurgi.

På kirurgmottagningen tar läkare emot besök inom sin respektive specialområde. Här utförs bedömning inför och efter operation eller behandling, utöver detta genomförs också mindre operationer i lokalbedövning.