Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Kirurgmottagningen

På mottagningen träffar du läkare samt sjuksköterskor med specialitet inom kirurgiska sjukdomar såsom inom övre och nedre bukkirurgi, kärlkirurgi samt allmänkirurgi.

På kirurgmottagningen tar läkare emot besök inom sin respektive specialområde. Här utförs bedömning inför och efter operation eller behandling, utöver detta genomförs också mindre operationer i lokalbedövning.