Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Evelina Lindgren 
Kommunekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fokusområde 4: Naturens mångfald

Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.

Det fjärde och sista fokusområdets övergripande mål rör naturens mångfald. Gotlands natur- och kulturmiljöer är en viktig faktor när det gäller att locka nya människor till ön, både tillfälliga besökare och hitflyttare. Naturen är därmed en nyckelfaktor i den regionala utvecklingen. Utan naturen skulle inte de gröna näringarna, bioenergin eller sol- och vindkraften existera. Vi är helt beroende av naturens förmåga att ge oss mat och rent vatten.

Definitionen av hållbarhet sätter människorna nu och i framtiden i centrum, men för många är det också självklart att naturen har ett egenvärde vars existensberättigande inte behöver motiveras. FN:s konvention för biologisk mångfald, EU:s beslut om grön infrastruktur och det svenska miljökvalitetsmål för biologisk mångfald, särskilt målet för ekosystemtjänster, syftar både till att ge naturen plats och till att synliggöra dess roll i ekonomin.

Läs mer via länk nedan.