Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fokusområde 3: Hållbara val

Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på Gotland. Samhället bidrar till giftfria kretslopp.

Det tredje fokusområdet har två övergripande mål. Cirkulär ekonomi är ett mål inom hela EU. I en cirkulär ekonomi är saker och ting gjorda för att hålla länge. Att spara på material och energi är viktiga aspekter för kvalitet och hållbarhet. All design ska underlätta återvinning, demontering och återbruk, det i sin tur skapar nya affärsmöjligheter. Produktion och transporter ska ske med förnybara bränslen.

Cirkulär ekonomi är också viktigt för att nå målen för giftfria kretslopp. Det ger hållbara kretslopp mellan stad och land vilket bidrar till minskat beroende av ämnen som hämtas ur jordskorpan. En utveckling av en cirkulär ekonomi innebär också att ägande av produkter ersätts av tillgång till service. Offentliga upphandlingar går från att specificera produkter till att specificera funktioner. Det ger utrymme för både teknisk utveckling och nya marknader inom servicesektorn. En cirkulär ekonomi är också en biobaserad ekonomi och bidrar till att miljömålen nås.

Läs mer via länkarna nedan.