Kontakt

Moa Candil
Litteraturutvecklare
moa.candil@gotland.se 
070-447 69 52

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tryckningsstöd

Tryckningsstödet ska främja utgivning av lokal litteratur och är ett redskap inom det regionala konstområdet bibliotek, litteratur och läsfrämjande vars ansvar ligger på Gotlands länsbibliotek.

-------------------------------------

Den 27 mars antog regionfullmäktige ett nytt regelverk för Region Gotlands kulturstöd. Där framgår att tryckningsstödet upphör till förmån för ett nytt litterärt stöd. 

De allmänna bestämmelserna i regelverket har dock överklagats. Med anledning av överklagandet verkställs inte reglerna förrän tidigast den 1 januari 2024.

Hösten 2023 kommer inget tryckningsstöd att utlysas. 

-------------------------------------

Stödet ges endast till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. För musikproduktion, film eller annan medieproduktion hänvisas till andra stöd och instanser.

Alla befintliga kulturstöd

Bedömning av varje ansökan görs utöver kravet på gotlandsanknytning efter kriterier som litterär och dokumentär kvalitet. Det tas även hänsyn till verkets allmänintresse och ämnes- och målgruppsspridning.

Stöd ges inte till akademiska avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk. Undantaget gäller också tidskrifter (årsböcker kan dock få stöd). Det ges inte heller till översättning av publikation som tidigare har fått stöd för originalutgivning.

Ansökan görs av verkets författare eller upphovsperson, inte av förlag eller utgivare. Ansökan ska lämnas in före utgivningen av publikationen. Ansökan görs i e-tjänsten. Provsida eller innehållsförteckning bifogas i e-tjänsten.

Bedömning av ansökningar görs av gotlandicabibliotekarien (bibliotekarie ansvarig för lokallitteratur) i samråd med litteraturutvecklaren. Besluten tas formellt av  regionstyrelsens kulturutskott. Den totala budgeten för tryckningsstödet ligger på 50 000 kr 2020 och fördelas på ett antal publikationer efter bedömningskriterierna.

Hösten 2023 kommer inget tryckningsstöd att utlysas. 

Beviljat stöd utbetalas först då publikationen är klar och ett exemplar har inlämnats till Almedalsbiblioteket. Ett krav är att det anges med text, och om det är tekniskt möjligt även logotyp, i publikationen att stöd erhållits från Region Gotland.