Kontakt

Elisabet Drugge
Processledare, leg. dietist
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alkohol och riskbruk

Människor är olika. Många klarar av dricka och njuta av alkohol. Andra kan utveckla ett beroende, redan som unga.

De flesta känner på sig när det är dags att sluta dricka. Andra har svårt att sätta gränser och det är inte ovanligt att människor dricker på en riskfylld nivå utan att veta om det.

För gravida kvinnor är konsumtion av alkohol alltid en risk.

Alkohol var i Sverige 2010 den åttonde största riskfaktorn för ökad ohälsa och för tidig död. Känsligheten för alkoholens effekter varierar mellan olika personer och kan för samma person variera över tid och beroende på omständigheter. Det är därför inte möjligt att fastställa någon för alla säker konsumtionsnivå. Alkoholen påverkar alla vävnader i kroppen och kan vara direkt eller indirekt orsak till bland annat cancer, neuropsykiatriska sjukdomar, hjärtsjukdomar, leversjukdomar och skador.