Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alkohol och riskbruk

Många har hört eller läst att måttligt med alkohol kan vara bra för hälsan. Det har tidigare ansetts att det finns en viss skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos äldre personer vid en låg konsumtion. För män i 70-årsåldern rörde det sig om högst ett glas vin per dag, och mindre än ett halvt glas om dagen för kvinnor i samma ålder. För yngre personer finns inga visade positiva hälsoeffekter.
Studierna har på senare år granskats mer kritiskt och effekterna har ifrågasatts. Senare års mer högkvalitativa forskning har inte heller kunnat visa positiva effekter och forskarna är i dag inte överens om att den positiva effekten finns överhuvudtaget. Därtill har alkohol alldeles för många negativa andra hälsoeffekter för att kunna rekommenderas som förebyggande medicin. 
 
Om du är osäker på om du vill och behöver söka hjälp kan du börja med att ringa ett anonymt samtal till Alkohollinjen telefonnummer 020-84 44 48 för att prata om dina alkoholvanor.

Alkoholuppehåll i samband med operation