Kontakt

Katarina Jupiter
Specialistsjuksköterska vid Hälsosjuksköterskemottagningen.
Telefon: 0498 - 26 90 20

Länk till 1177 e-tjänster och kontaktuppgifter på 1177.se:
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tobaksbruk

Tobaksbruk definieras som konsumtion av:

  • röktobak (cigarretter, pipa, cigarr, cigarill, vattenpipa och elektronisk cigarett om tobak inhaleras)
  • rökfri tobak, snus och tuggtobak

Tobaksröken innehåller förutom nikotin cirka 8 000 olika kemiska ämnen, bland annat en del gifta tungmetaller och kolmonoxid. Alla som röker skadas av sin rökning och rökningen har effekt på i stort sett alla kroppens organsystem.

Snus innehåller cirka 3 000 kemiska ämnen varav 28 är cancerframkallande. Det är idag känt att daglig snusning är förenad med något till måttligt förhöjd risk för sjukdomar, exempelvis cancer, hjärtinfarkt och diabetes.