TN § 5 Attest och utanordningsrätt för ordföranden vice ordföranden samt ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7036
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2003-01-15

TN § 5
Attest och utanordningsrätt för ordföranden vice ordföranden samt ersättare

Förelåg förslag till beslutsattestanter och ersättare för ordföranden, vice ordföranden inom tekniska nämnden fr.o.m. 2003.

Tekniska nämndens beslut

 • Verksamhet under beslutsattestant

  TEKNISKA NÄMNDEN

  Ansvar 201, Verksamhet 113 TN Politisk org
  Tommy Gardell

  Ersättare
  Elisabeth Kalström
  Bo Hultemar samt
  Dag Boëthius

Protokollsutdrag:
TF ekonomienheten
Internbanken KSK