Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
0498–26 95 50
www.gotland.se/komvux

Anna Björk, biträdande rektor komvux som anpassad utbildning
Telefon: 0498–20 35 18
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498–26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kursutbud och ansökan

Från den 1 juli 2020 är det den kommunala vuxenutbildningen som ansvarar för anpassad vuxenutbildning, Lärvux.

Vänd dig till vuxenutbildningen för mer information om kursutbudet. Uppgifterna hittar du om du klickar på "kontakta oss".

Klicka på länken för att läsa mer om Komvux som anpassad vuxenutbildning.  
Komvux som särskild utbildning – Utbildningsguiden (skolverket.se)

Är du intresserad av att gå en yrkeskurs eller en lärlingsutbildning?

Det finns möjlighet att gå lärlingsutbildning inom olika yrkesområden, till exempel barn och fritid, vård och omsorg, handel eller hotell.

Lärlingsutbildning innebär att du gör mesta delen av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer så hör av dig. Även om du har önskemål om en annan yrkesinriktning är du välkommen att höra av dig.

Du ansöker genom att kontakta Anna Björk.
E-post: anna.bjork@gotland.se
Telefon: 0498–20 35 18, SMS: 070–788 82 44

Kurser med start hösten 2023 

Samhällskunskap 

I ämnet samhällskunskap får du lära dig mer om hur samhället fungerar. Om demokrati och om grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en kurs för dig som vill veta med om vad som händer i världen och här på Gotland. 

Du kan läsa samhällskunskap på anpassad grundnivå och anpassad gymnasienivå.  

Vi hjälper dig så att du får studera på den nivå som passar dig.  

Kursstart: 31 augusti 2023 
Kursslut: 11 januari 2024 
Sista ansökningsdag: 31 juli 2023

 

Svenska  

I ämnet svenska får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva och förstå olika texter.  

Du får möjlighet att:  

 • Fördjupa ditt läsande.  
 • Skriva texter för olika sammanhang.  
 • Samtala om böcker, tidningar och andra slags medier.  

Vi använder olika skrivverktyg, bildstöd, talsyntes och stavningshjälp utifrån vad du som elev behöver.  

Du kan läsa svenska på anpassad grundnivå och anpassad gymnasienivå. Vi hjälper dig så att du får studera på den nivå som passar dig.  

Kursstart: Vecka 40 
Sista ansökningsdag: 4 september 2023 

Du får i god tid före veta vilken dag och tid kursen är. 

 

Svenska som andraspråk  

Har du behov av att bli bättre på svenska språket, läsa skriva och samtala?   

Då kan du läsa svenska som andraspråk. Du kan läsa svenska som andraspråk på anpassad grundnivå och anpassad gymnasienivå.  

Kontakta oss så får du hjälp med vilken nivå som passar dig. 

Kursstart: Vecka 40  
Sista ansökningsdag: 4 september 2023 

Du får i god tid före veta vilken dag och tid kursen är.  

 

Matematik, anpassad grundnivå  

Delkurs: Pengar och digitala betalningssätt 

I den här delkursen inom matematik får du lära dig mer om:

 • Pengar, vardagsekonomi och digitala betalningssätt.
 • De olika räknesätten.
 • Skriftliga räknemetoder med hjälp av digitala verktyg.
 • Enkel vardagsbudget och att göra prisjämförelser.  

Du kan också läsa motsvarande kurs på anpassad grundnivå inriktning ämnesområden. Vi hjälper dig så att du får studera på den nivå som passar dig.  

Kursstart: 22 augusti 2023 
Kursslut: 6 februari 2024 
Sista ansökningsdag: 31 juli 2023

 

Matematik, anpassad gymnasienivå  

Vill du läsa matematik på anpassad gymnasienivå? 

Matematik 1, 2 eller 3. Du kan du läsa mer om kurserna på Skolverkets hemsida.

Kontakta oss för studier i matematik på anpassad gymnasienivå. 

 

Praktisk digital kompetens, 50 poäng  

Vill du bli mer digital?   

På den här kursen får du lära dig mer om att: 

 • Använda mobil, dator och läsplatta för att göra ärenden och hitta information. 
 • Samarbeta och kommunicera digitalt. 
 • Använda e-post och att mötas digitalt. 
 • Ordbehandling och att göra digitala presentationer.  

Kursen är på anpassad grundnivå. Det är en så kallad orienteringskurs. Inga förkunskaper krävs. Vi jobbar utifrån vad du som elev är i behov av. 

Vi träffas vid tio tillfällen, med start vecka 36.  

Kursstart: Vecka 36 
Kursslut: Vecka 46 
Sista ansökningsdag: 31 juli 2023 

Du får i god tid före veta vilken dag och tid kursen är.  

 

Matlagningskunskap 1 

I kursen matlagningskunskap får du möjlighet att lära dig mer om råvaror, hur man lagar enklare rätter och hur man gör det på ett hygieniskt och säkert sätt.  

Kursen är på anpassad gymnasienivå.  

Det är en kvällskurs. Tisdagar klockan 16.30-19.30 

Kursstart: 29 augusti 2023 
Kursslut: 24 januari 2024 
Sista ansökningsdag: 12 juni 2023 

 

Kurskatalog, kursplaner och ansökningsblankett

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå (Skolverket)

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå (Skolverket)

Ansökningsblankett Lärvux