2003-01-22 _§§_ 3 - 7

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7020

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-01-22
Plats:
Sammanträdesrummet, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 8.30 - 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler
s Eric Martell
c Gösta Hult
s Barbro Ekström- Klang
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Mona Magnusson
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Närvarande ej tjg ersättare
s Håkan Lindqvist
s Jenny Alvås
s Hans-Ola Hansson
s Carin Rosell
c Peter Melander
c Anna Gahnström
mp Lena Lindh
v Carina Flodman- Andersson
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare,
utred.sekr. Barbro Thomsson
Under § 3:
Gymnasiechef Alf Nilsson
försörjningschef Freddy Sirland
utvecklingschef Karin Nyström
resurschef Pelle Stenström
sakkunniga Gunilla Carlson
särskolechef Jan -Erik Eriksson
personalchef Bo Stenbom
rektorerna Aina Blixt, Tina Löttiger,
Margareta Zetterström, Hans-Åke Norrby,
Charlotte Lilja, Inger Hägg, Jan Wallner,
Jan Svensson.
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren