Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasiala skolor, yrkesskolor m.m

Huvudmannaskapet har skiftat när det gäller flera av dessa skolor.

Detta faktum har försvårat arkivbildningen och vi hittar ibland handlingar i "fel" arkiv. Här återges vilka år som finns bevarade för respektive arkiv. Årtalen stämmer inte alltid med arkivbildarens verksamhetstid.

Sist på varje rad anges var arkiven förvaras:
RA = Regionarkivet, ViLA = Landsarkivet i Visby.

Vissa skolor är fortfarande i verksamhet och förvarar handlingar själva. När det gäller frågor angående kommunala skolor i drift finns information att hämta på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens hemsida.

Centrala verkstadsskolan 1954-1972 (RA)
Flickskolan 1876-1978 (ViLA)
Fårösunds yrkesskola 1951-1971 (RA)
Gotlands folkhögskola 1875- (RA + skolan)
Hejdes skogsbruksskola 1960-1990 (RA)
Hemse realskola 1953-1971 (RA)
Hemse yrkesskola 1951-1971 (RA)
Klintehamns kommunala vuxenutbildning 1968-1977 (RA)
Klintehamns yrkesskola 1951-1971 (RA)
Komvux 1969- (RA + skolan)
Kulturskolan 1972- (skolan)
Lövsta naturbruksgymnasium 1971- (skolan)
Lövsta lantbruksskola 1885-1971 (RA)
Slite kommunala mellanskola 1935-1951 (RA)
Slite samrealskola 1951-1971 (RA)
Slite yrkesskola 1960-t (Lännaskolan)
Slöjdskolan 1876-1929 (ViLA)
Särskolan 1955- (RA + skolan)
Säveskolan/Säveenheten 1966- (RA + skolan)
Tekniska skolan 1887-1920 (ViLA)
Visby högre allmänna läroverk 1674-1973 (ViLA)
Visby stads lärlings- och yrkesskola 1920-1971 (ViLA, enstaka RA)
Visby stads verkstadsskola för möbelsnickeri 1928-1956 (ViLA)