Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Öja

Haubjärgar

Av tidigare fem bodar är nu två stenbodar från 1800-talet bevarade.

En träbod som låg 700 meter västerut noterades i inventeringen 1973. Vid denna tid landades fortfarande tre ton fisk årligen vid Haubjärgarm  varav en tredjedel var ål.

Vattnen utanför Haubjärgar var känt som bra för ålfiske.

 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Haubjärgar som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

 

 

 

Skär - Unghanseskär

Skär ligger avlägset men ovanligt öppet. Fiskeläget består av sex stenbodar från 1800-talet, varav fyra är dubbelbodar. Alla har radtäckta flistak.

Området är omgivet av en gråstensvast.

Intill finns en gistgard/braindning. Även denna omges av gråstensvast.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Skär som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.

 

 

Faludden

Vid Faludden fiskeläge finns en handfull, delvis ålderdomliga, stenbodar byggda under 1800-talet. Flera av bodarna har radtäckta flistak.