Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Sproge

Klase

Klase fiskeläge är avlägset beläget. Åtta bodar och tre båthus uppfördes under 1900-talets början.

Under slutet av 1800-talet hade samtliga Sproges gårdar båtlag som bedrev husbehovsfiske vid Klase – men också på Stora Karlsö.

Gamla länningar har ersatts av cementerad kaj på 1960-talet.