Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arkiv på Gotland (skriftserie)

Skriftserien för Landsarkivet i Visby och Regionarkivet (tidigare Gotlands kommunarkiv) har hittills utkommit med 11 böcker.

1. Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-24. Utgiven med inledning och register av Evert Melefors med skattehistorisk översikt av Tryggve Siltberg (Visby 2003).

2. Hartmut Pauldrach, Tyska soldater på Gotland 1945 (Örebro 2004).

3. Landsarkivet i Visby 1905-2005. Red. Tommy Sundberg (Visby 2005).

4. Gotlands saköreslängder 1600-1645. Brott och böter på Gotlands landsbygd. Redigerade av Jens Lerbom (Visby 2007).

5. Visbyfranciskanernas bok: handskriften B 99 i Kungliga biblioteket. Latinsk text utgiven med översättning, inledning och register av Eva Odelman och Evert Melefors (Visby 2008).

6. Sten Körner, Slottsprästen Petreius berättar. Gotlands äldsta historiekrönika i gotländskt och europeiskt perspektiv (Visby 2008).

7. Kust och kyrka på Gotland;Historiska uppsatser. Red Per Stobaeus (2010).

8. Tryggve Siltberg, Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid (Visby 2013).

9. Gutagåtor; Historiska problem och tolkningar. Red. Per Stobaeus (2014). 

10. Tryggve Siltberg, Ryska invasionen på Gotland 1808 - episoden och dokumenten (Visby 2014).

11. Tryggve Siltberg, Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel: epokerna och urkunderna (Visby 2015)