Kontakt

Patientnämnden
Region Gotland

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 29, Visby - 
Hus Gunnfjaun, plan 4
Telefon: 0498 - 26 80 62 
1177: Klicka här för att komma till patientnämndens e-tjänst på 1177.se

E-post: registrator-pan@gotland.se

Behöver du tolk? Kontakta oss så bokar vi tolk.

Kontakt under sommaren

Under veckorna 28-34 har vi lägre bemanning. Det går att kontakta oss som vanligt men svarstiden kan vara lite längre än normalt. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska

Den som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller isoleras enligt smittskyddslagen (SmL) har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår och även fyra veckor därefter om patient och stödperson samtycker.

Stödpersonens roll är att vara ett stöd, en medmänniska att prata med.

Du ska besöka patienten regelbundet, träffarna kan bestå av en gemensam fikastund, en promenad eller mindre utflykt. Du har även rätt att närvara vid förhandling i Förvaltningsrätten om patienten vill det.

En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal och har inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar.

I uppdraget ingår rapportering till Patientnämnden som också bistår med stöd och handledning. Uppdraget räknas som ett arvoderat fritidsuppdrag.