Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studentkåren Rindi

Studentkåren Rindi arbetar bland annat med att förbättra och kvalitetssäkra utbildningarna vid Campus Gotland. 

Gotlands Studentkår Rindi etablerades 1998. Studentkårens huvuduppgift är att ta tillvara studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en fungerande arbetsmiljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter.

Kontaktuppgifter

Studentkåren Rindi
Tage cervins gata 1
621 56 Visby

Telefon: 0498-10 84 91
E-post: info@rindi.com

 

Telefon: 0498-10 84 91

 

Hitta direkt