Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkering vid Visby Lasarett

På kvartersmark:

  • 206 st avgiftsfria 24-timmars
  • 50 st avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar) 
  • 10 st reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd 
  • 18 st reserverade för andra kategorier tex blodgivare, akuten och förlossningen.

På allmän plats (Snäckgärdsvägen, Lasarettsgatan, S:t Göransgatan, Åhsbergsgatan, Vikingagatan, Gullängsgatan, Trojaborgsgatan, Pilängsgatan och Spitelgatan):

  • 230 st avgiftsfria 24-timmars
  • 7 st avgiftsfria 4-timmars 
  • 70 st avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar) 
  • 6 st reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd

På avgiftsbelagd parkering enligt ovan gäller taxa E. Avgiften är 10 kronor per timme årligen vecka 24 till och med vecka 35, och 5 kronor per timme vecka 36 till och med vecka 23.

Av drygt 600 st till gängliga parkeringsplatser inom en radie av 400 meter från huvudingången till lasarettet blir ca 20% avgiftsbelagda.

OBS! Det är alltid skyltning på plats som gäller!