Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkering vid Visby Lasarett

På kvartersmark:

  • avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar) 
  • 10 st reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd 
  • 18 st reserverade för andra kategorier tex blodgivare, akuten och förlossningen.

På allmän plats (Snäckgärdsvägen, Lasarettsgatan, S:t Göransgatan, Åhsbergsgatan, Vikingagatan, Gullängsgatan, Trojaborgsgatan, Pilängsgatan och Spitelgatan):

  • avgiftsfria 24-timmars
  • avgiftsfria 4-timmars 
  • avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar) 
  • 6 st reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd

På avgiftsbelagd parkering enligt ovan gäller taxa E. Avgiften är 10 kronor per timme årligen vecka 24 till och med vecka 35, och 5 kronor per timme vecka 36 till och med vecka 23.

Det finns drygt 600 st tillgängliga parkeringsplatser inom en radie av 400 meter från huvudingången till lasarettet.

OBS! Det är alltid skyltning på plats som gäller!