Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Du behöver läsa 20 poäng/vecka ex. 20 veckor är 400 poäng. Lägsta studietakt för att kunna söka studiemedel är halvfart vilket innebär 10 poäng/vecka.

När får jag veta om jag är antagen till sökt kurs?

Inga antagningsbesked skickas ut per brev eller e-post utan man loggar in på sitt konto (där man sökte) och se status på sökta kurser. Efter antagningen står det antingen ANTAGEN eller RESERV.

Antagning inför klassrumskurser med start i januari sker i december och inför kurser med start i augusti sker i juni.

För fjärrdistanskursernas starter under terminen sker antagning kontinuerligt så vi rekommenderar att man kontrollerar sin kursstatus en eller två dagar efter ansökningen gjorts.

Viktigt är också att läsa de dokument som ligger under hitta direkt ”Antagningsinformation”.

För distanskurser gäller att informationsträffen är obligatorisk och om du inte kan komma måste du kontakta någon av våra studievägledare.

Vad gör jag om jag inte kan börja eller måste avbryta en kurs?

Meddela expeditionen eller någon av våra studie- och yrkesvägledare så fort det blir någon förändring. Observera också att det kan få konsekvenser om du har sökt studiemedel.

Vad kostar det att läsa vid vuxenutbildningen?

All undervisning hos vuxenutbildningen är kostnadsfri men kurslitteratur och eventuella administrativa avgifter betalar du själv.

Vilken kurslitteratur ska jag skaffa?

Ska du läsa gymnasiekurser i klassrum eller på närdistans/distans med Kompetenscentrums lärare, hittar du litteraturlistan under fliken Antagningsinformation på Kompetenscentrums hemsida www.gotland.se/kompetenscentrum

För fjärrdistans studier hittar du litteraturlistan på Hermods hemsida novo.hermods.se

För studier på grundnivå får du låna litteratur från oss.

 

Måste jag själv skicka in mina betyg om jag ska söka en Yrkeshögskoleutbildning?

Ja, det måste du. Om du söker till flera olika orter/utbildningar så måste du i vissa fall skicka in till alla om de inte ingår i samma sökportal.

I vilka gymnasiekurser ingår det praktik?

I en del yrkeskurser ingår det APL (arbetsplats förlagd lärande). Läser du klassrumsundervisning inom t.ex. vård så får du hjälp med införskaffandet av praktikplats. Läser du på fjärrdistans via Hermods så måste du ordna plats själv (undantag kursen Akutsjukvård). Har du frågor angående praktiken kontakta supporten på Hermods.

I kurser inom barn- och fritidsprogrammet ingår det också APL. För att få göra den praktiken måste du till din praktikplats lämna ett ”utdrag ur belastningsregistret”. Kan fås hos polisen.

Behöver jag göra ett nationellt prov om jag läser på distans?

Ja, i de kurser där det ingår. Det gäller svenska/svenska som andra språk 1 och 3, engelska 5-6, matematik 1-4. Du anmäler dig själv till lämpligt datum, mer information finns i Novo. Den skriftliga delen görs på Kompetenscentrum och den muntliga med webbkamera i samband med den muntliga examinationen.

 

Hur får jag mina betyg från vuxenutbildningen utskrivna?

Inga betyg lämnas ut automatiskt. Du kan kontakta oss på telefon eller lämna in en beställning till expeditionen. Blankett finns att skriva ut från vår hemsida.

 

Måste jag själv skicka in mina betyg till Antagningsservice om jag ska söka utbildning på högskola/universitet?

Det beror på när den skolan du gått på anslöt sig till den nationella betygsdatabasen. För vuxenutbildningen i Region Gotland är betyg satta efter 1 januari 2014 inskickade till antagningen.

 

Får jag läsa om kurser som jag redan har godkända betyg i?

Nej. Kurser med IG/F får du alltid läsa om i de fall de kan erbjudas. Om du vill försöka höja ett betyg så kan du anmäla dig till en prövning. Läs mer under ”Vad är en prövning?”

 

Jag har läst Svenska A och har IG i den. Vilken kurs ska jag läsa för att höja mitt betyg?

Svenska A heter i nuvarande system Svenska 1, så i detta fall är det Svenska 1 som gäller.

Det är dock inte alltid så lätt att veta vilken kurs som motsvarar vilken, därför är rådet att alltid ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Vilket betygssystem gäller från och med hösten 2012?

I samband med att den nya reformen (vux 2012) infördes också ett nytt betygssystem. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

 

Vad är en prövning?

Prövning innebär att du tentar av en kurs vid ett tillfälle. Det är ofta en skriftlig och muntlig tentamen på hela kursen. Det kostar 500 kronor att göra en prövning. IG och F kan du pröva kostnadsfritt.

 

Vad krävs för att få ett slutbetyg?

Du som har ett samlat betygsdokument från ett gymnasieprogram och har någon kurs som inte går att konvertera, kan föra över vissa kurser till ett slutbetyg inom vuxenutbildningen. Det gäller för kurser som du läst efter första juli 2002 och före 1 juli 2012. Kurser som du läser i Vux2012 kan också ingå i ett slutbetyg.

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 poäng varav kärnämneskurser för 600 poäng. Betyg i Idrott och hälsa A, Estetisk verksamhet och Specialidrott kan inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen. Boka en tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare för att gå igenom vad som gäller för dig. Du kan få ett slutbetyg utfärdat till och med 1 juli 2020.

Vad krävs för att få en examen?

Det finns två olika examina – Yrkesexamen och Högskoleförberedande examen.

 

En yrkesexamen ska innehålla 2400 poäng. Lägst betyget E på 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne. Sedan också betyg i kurser som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med högst 1800 poäng.

En högskoleförberedande examen ska innehålla 2400 poäng. Lägst godkänt i 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/sas 1, 2 och 3, Lägste betyget E i engelska 5 och 6 och lägst betyget E i Matematik kurs 1 b eller c. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg på en eller flera kurser i: Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap, Historia och i vissa fall mer Matematik.

Övriga betyg skall till övervägande del vara satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

 

Vilka program leder till en yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen?

Detta kan du läsa mer om på Skolverkets hemsida 

 

Vilken behörighet krävs för att få läsa på högskola/universitet?

Först måste du uppfylla den grundläggande behörigheten som är:

Till och med 2009
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget godkänt i minst 90 procent av antalet gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg

Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasiet och med betyget godkänt i minst 90% av antalet gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet vt 1995 och vt 1996 (s.k mellanårsprogram)

Avgångsbetyg från 2-årig linje i gymnasiet eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning med 2-årig svenska och engelska

Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som omfattar lägst betyget godkänt i kurser som motsvarar minst 90% av vad som krävs för ett slutbetyg

Avgångsbetyg gymnasiets 2-åriga specialkurser (i vissa fall, kontakta UHR om vad som gäller)

Från och med 2010
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng, inklusive lägst betyget godkänt i svenska A och B (alt svenska som andra språk A och B), engelska A och matematik A

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program från gymnasieskolan med lägst betyget godkänt i minst 2250 poäng inklusive lägst godkänt i Svenska A och B (alt svenska som andra språk A och B) engelska A och matematik A

Övriga utbildningar som kan ge grundläggande behörighet
Folkhögskola med intyg om allmän/grundläggande behörighet

Utländsk gymnasieutbildning (kontakta UHR om vad som gäller)

Reell kompetens, sökande som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet enligt fastställda regler kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Läs mera på: www.antagning.se under "Så funkar det", "En annan väg".

Vad är högskoleprovet och vad är det bra för?

Högskolprovet ger dig ytterligare en chans att komma in på en högskoleutbildning. Minst en tredjedel av platserna på en utbildning är alltid vikta för det som skrivit provet. Du kan inte försämra dina möjligheter genom t.ex. ett svagt reslutat på högskoleprovet. Det är klokt att göra provet om du tänker söka en utbildning med många sökande. För att du ska kunna konkurrera om en plats med ditt högskoleprovsresultat måste du också kunna visa att du har rätt förkunskaper, att du är behörig.

Mer information om provet hittar du på www.studera.nu

Var hittar jag mer information om studiestöd?

Du kan läsa mer på CSN;s hemsida www.csn.se

 

 

Sidan uppdaterad: 27 september 2017
Ansvarig för sidan: Liselotte Sandberg

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?