Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33 - arbetar inte onsdagar

Andrea Persson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 72
E-post: andrea.persson@gotland.se
Rum 33 - arbetar onsdagar och torsdagar

Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.svensson02@gotland.se
Rum 31

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 32

Fia Viktorsson, utbildningshandläggare
Telefon: 0498-26 34 68
E-post: fia.viktorsson@gotland.se
Rum 29


Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vanliga frågor

Du behöver läsa 20 poäng/vecka ex. 20 veckor är 400 poäng. Lägsta studietakt för att kunna söka studiemedel är halvfart vilket innebär 10 poäng/vecka.

Inga antagningsbesked skickas ut per brev eller e-post utan man loggar in på sitt konto (där man sökte) och se status på sökta kurser. Efter antagningen står det antingen ANTAGEN eller RESERV.

Antagning inför klassrumskurser med start i januari sker i december och inför kurser med start i augusti sker i juni.

För fjärrdistanskursernas starter under terminen sker antagning kontinuerligt så vi rekommenderar att man kontrollerar sin kursstatus en eller två dagar efter ansökningen gjorts.

Viktigt är också att läsa de dokument som ligger under hitta direkt ”Antagningsinformation”.

För distanskurser gäller att informationsträffen är obligatorisk och om du inte kan komma måste du kontakta någon av våra studievägledare.

Observera att för Yrkespaket som ges på plats på Vuxenutbildningen går det ut antagningsbesked via mejl där man måste tacka ja eller nej till platsen.

Meddela expeditionen eller någon av våra studie- och yrkesvägledare så fort det blir någon förändring. Observera också att det kan få konsekvenser om du har sökt studiemedel.

All undervisning hos vuxenutbildningen är kostnadsfri men kurslitteratur och eventuella administrativa avgifter betalar du själv.

Ska du läsa gymnasiekurser i klassrum eller på närdistans/distans med Vuxenutbildningens lärare, hittar du litteraturlistan här på Vuxenutbildningens hemsida: https://www.gotland.se/kurslitteratur

För fjärrdistans studier hittar du litteraturlistan på Hermods hemsida novo.hermods.se

För studier på grundnivå får du låna litteratur från oss.

 
Ja, det måste du. Om du söker till flera olika orter/utbildningar så måste du i vissa fall skicka in till alla om de inte ingår i samma sökportal.

I en del yrkeskurser ingår det APL (arbetsplats förlagd lärande). Läser du klassrumsundervisning inom t.ex. vård så får du hjälp med införskaffandet av praktikplats. Läser du på fjärrdistans via Hermods så måste du ordna plats själv (undantag kursen Akutsjukvård). Har du frågor angående praktiken kontakta supporten på Hermods.

I kurser inom barn- och fritidsprogrammet ingår det också APL. För att få göra den praktiken måste du till din praktikplats lämna ett ”utdrag ur belastningsregistret”. Kan fås hos polisen.

Ja, i de kurser där det ingår. Det gäller svenska/svenska som andra språk 1 och 3, engelska 5-6, matematik 1-4. Du anmäler dig själv till lämpligt datum, mer information finns i Novo. Den skriftliga delen görs på Tentamenservice, Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby och den muntliga med webbkamera i samband med den muntliga examinationen.

 

Inga betyg lämnas ut automatiskt. Du kan kontakta oss på telefon eller lämna in en beställning till expeditionen. Blankett finns att skriva ut från vår hemsida.

 

Det beror på när den skolan du gått på anslöt sig till den nationella betygsdatabasen. För vuxenutbildningen i Region Gotland är betyg satta efter 1 januari 2014 inskickade till antagningen.

 

Nej. Kurser med IG/F får du alltid läsa om i de fall de kan erbjudas. Om du vill försöka höja ett betyg så kan du anmäla dig till en prövning. Läs mer under ”Vad är en prövning?”

 

Svenska A heter i nuvarande system Svenska 1, så i detta fall är det Svenska 1 som gäller.

Det är dock inte alltid så lätt att veta vilken kurs som motsvarar vilken, därför är rådet att alltid ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

I samband med att den nya reformen (vux 2012) infördes också ett nytt betygssystem. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

 

Prövning innebär att du tentar av en kurs vid ett tillfälle. Det är en skriftlig del och ibland även en muntlig del. Det kostar 500 kronor att göra en prövning. IG och F kan du pröva kostnadsfritt.

 

Du som har ett samlat betygsdokument från ett gymnasieprogram och har någon kurs som inte går att konvertera, kan föra över vissa kurser till ett slutbetyg inom vuxenutbildningen. Det gäller för kurser som du läst efter första juli 2002 och före 1 juli 2012. Kurser som du läser i Vux2012 kan också ingå i ett slutbetyg.

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 poäng varav kärnämneskurser för 600 poäng. Betyg i Idrott och hälsa A, Estetisk verksamhet och Specialidrott kan inte ingå i ett slutbetyg från vuxenutbildningen. Boka en tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare för att gå igenom vad som gäller för dig. Du kan få ett slutbetyg utfärdat till och med 1 juli 2021.

Det finns två olika examina – Yrkesexamen och Högskoleförberedande examen.

 

En yrkesexamen ska innehålla 2400 poäng. Lägst betyget E på 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne. Sedan också betyg i kurser som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med högst 1800 poäng.

En högskoleförberedande examen ska innehålla 2400 poäng. Lägst godkänt i 2250 poäng. Lägst betyget E i svenska/sas 1, 2 och 3, Lägste betyget E i engelska 5 och 6 och lägst betyget E i Matematik kurs 1 b eller c. Lägst betyget E i ett gymnasiearbete. Betyg på en eller flera kurser i: Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap, Historia och i vissa fall mer Matematik.

Övriga betyg skall till övervägande del vara satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

 

Först måste du uppfylla den grundläggande behörigheten som är:

Till och med 2009
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget godkänt i minst 90 procent av antalet gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg

Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasiet och med betyget godkänt i minst 90% av antalet gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet vt 1995 och vt 1996 (s.k mellanårsprogram)

Avgångsbetyg från 2-årig linje i gymnasiet eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning med 2-årig svenska och engelska

Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som omfattar lägst betyget godkänt i kurser som motsvarar minst 90% av vad som krävs för ett slutbetyg

Avgångsbetyg gymnasiets 2-åriga specialkurser (i vissa fall, kontakta UHR om vad som gäller)

Från och med 2010
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng, inklusive lägst betyget godkänt i svenska A och B (alt svenska som andra språk A och B), engelska A och matematik A

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program från gymnasieskolan med lägst betyget godkänt i minst 2250 poäng inklusive lägst godkänt i Svenska A och B (alt svenska som andra språk A och B) engelska A och matematik A

Examen
Fullständig högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med kurserna Engelska 6 och Svenska 2 och 3.

Särskild behörighet
Till de flesta utbildningar krävs också särskild behörighet. Det varierar beroende på utbildning. Se information på www.antagning.se.

Övriga utbildningar som kan ge grundläggande behörighet
Folkhögskola med intyg om allmän/grundläggande behörighet

Utländsk gymnasieutbildning (kontakta UHR om vad som gäller)

Reell kompetens, sökande som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet enligt fastställda regler kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Läs mera på: www.antagning.se under "Så funkar det", "En annan väg".

Högskolprovet ger dig ytterligare en chans att komma in på en högskoleutbildning. Minst en tredjedel av platserna på en utbildning är alltid vikta för det som skrivit provet. Du kan inte försämra dina möjligheter genom t.ex. ett svagt reslutat på högskoleprovet. Det är klokt att göra provet om du tänker söka en utbildning med många sökande. För att du ska kunna konkurrera om en plats med ditt högskoleprovsresultat måste du också kunna visa att du har rätt förkunskaper, att du är behörig.

Mer information om provet hittar du på www.studera.nu

Du kan läsa mer på CSN;s hemsida www.csn.se