Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hantera original

Arkivhandlingar är unika och ska kunna användas av forskare i många generationer framöver.

Tänk därför på följande:

Lägg aldrig uppslagna volymer ovanpå varandra.
Använd inte arkivhandlingarna som underlag när du antecknar.
Vänd inte bladen med våta eller fuktiga fingrar.
Låt hela volymen vila mot bordet (inte mot bordskanten).
Stöd inte armbågarna i volymerna.
Berör inte sidorna mer än nödvändigt.
Håll mat och dryck långt borta från arkivhandlingarna.