Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tips till besökare

Alla är välkomna till regionarkivet!

Till oss kan den komma som

  • behöver ha fram uppgifter om något särskilt som hänt på Gotland inom kommunal verksamhet
  • vill forska om någon kommunal verksamhet
  • tänker skriva uppsats om något som berör kommunal verksamhet
  • är intresserad av vilka arkiv vi har eller
  • vill veta mer om vår verksamhet.

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar som har uppkommit genom de kommunala nämndernas verksamhet. De flesta handlingarna i regionarkivet är offentliga och tillgängliga för allmänheten. Vissa kan dock enligt offentlighets- och sekretesslagen vara hemliga i upp till 70 år.