Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Sanda

Korumpu, Kovik

Korumpu är Gotlands fiskerimuseums fiskeläge med många hitflyttade unika strandbodar i bulteknik och resvirke under fal- eller spåntak.

Här finns också bodar som är kopior från olika fiskelägen samt en kopia av ett fiskartorp. Ett strandkapell i sten med faltak byggdes på 1960-talet.

Andra bodar är kopior från olika fiskelägen, bland annat fiskartorp och strandkapell i sten under faltak.

Inom området finns också en stor samling redskap och båtar med tillbehör. Här finns strandljugn, inseglingsfyr och länningar.

Museiområdet är omgivet av bandtun.

Längre ut på udden ligger ett fiskeläge med rödmålade bodar som utgör en spännande och ursprunglig fiskelägesmiljö från mellankrigstiden på 1900-talet.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Korumpu som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.