Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Rone

Hus

Hus fiskeläge ligger strax norr om Ronehamn. Här finns cirka 15 bodar, huvudsakligen i sten från 1700- och 1800-talen.

Flera av bodarna är mycket ålderdomliga med utskjutande tak över gavelingången. Så såg bostadshus ut under äldre järnålder/vikingatid, även om de då var byggda i trä.

Ett flertal av bodarna är täckta med vildlagd flis av sandsten.

Fiskeläget omges av en bandtun.

Till fiskeläget hör flera små bryggor.

Bodägarna arrenderar sina platser av markägaren på Vinarve gård.