Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Lärbro

Stainskär

På udden Stainskär längst inne i Vägumeviken ligger ett mycket litet fiskeläge, med två bulbodar av mycket hög ålder.

Den större boden är den enda byggnaden på Gotland som som behållit en medeltida faltakskonstruktion. Även i övrigt uppvisar boden flera ålderdomliga drag och kan vara från 1600-talet.

Det finns uppgifter att dessa två bodar flyttats hit för drygt 200 år sedan.