Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Kräklingbo

Vid inventering 1973 noterades fiskelägena Hammarudden, Djauvik och Histilles  i Kräklingbo.
 

Området runt hela Kräklingbostranden ända bort mot Katthammarsvik tillhör Gotlands bäst bevarade strandbygder som ännu vilka hålls öppna genom bete och lite modern bebyggelse.

Längre in i Skanviken ligger fd fiskläget Krakskär, på motsatta sidan Hammars bodar.

Längre mot öster ligger fiskeläget Djauvik bestående av drygt en handfull träbodar från 1800-talet och 1900-talet samt en båtbod. En bandtun omger fiskeläget och det finns en brygga.

Hammarudden - Hammars bodar

Vid Hammarudden är en bod bevarad av ett fiskeläge där tidigare ett tiotal bodar funnits.

Detta var ett fiskeläge för uppsocknes boende, som inte hade mark vid kusten.

Hammarudden ligger på en flack betad strandvall.

 

Grundsudden och Djauvik

Cirka en kilometer söder om Hammars bodar  i en vik i norrläge ligger fiskeläget Djaupvik, bestående av drygt en handfull träbodar från 1800-talet och 1900-talet samt en båtbod.

En bandtun omger fiskeläget som också har brygga.

Lägets placering i den djupa viken samt välbevarade bebyggelse utan synliga arrangemang för fritidsboende ger en god bild av ett fiskeläge från första hälften av 1900-talet.