Kontakt

Kommunantikvarie

Maria James, 0498 - 26 90 00, maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ulsbod/Västriv fiskeläge

Ulsbod/Västriv är ett litet fiskeläge vid Alnäsvikens norra strand (Austur).

Fiskeläget består av bodar i sten och trä från 1700-talet till 1900-talets början. Bodarnas storlek varierar.

En synnerligen liten knuttimrad bod kan vara äldre och tillhör i så fall Gotlands äldsta bevarade träbyggnader.

Ett par stenbodar har förfallit och är ruiner.

En båtbod i sten är uppförd i strandkanten vid sidan av en tämligen modern brygga.

(Från Riktlinjer för fiskelägen på Gotland).