Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Fide

Tubod

Tubod är ett avlägset beläget fiskeläge med fem bodar från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Tre av bodarna är byggda i sten och en av dessa har flistak.

1973 noteras att en länning var i bruk men att tre av bodarna var ”sommarstugor”.

Ingen annan bebyggelse finns i närheten.