Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00
Fax: 0498-21 55 20
E-post: regiongotland@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter