Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland

1971 minskades antalet kommuner i Sverige till 284 st eftersom storkommunerna ansågs för små.

På Gotland slogs storkommunerna och Visby stad ihop till en kommun och den nybildade Gotlands kommun övertog även landstingets uppgifter.

Genom kommunsammanslagningen sammanfördes alltså 12 storkommuner, Slite köping, Visby stad och Gotlands läns landsting till en enhet. Sedan den 1 januari heter vi Region Gotland.

I regionarkivet slutförvaras det som ska bevaras för evigt av verksamheternas handlingar. Handlingarna överlämnas efterhand. För närvarande finns i regionarkivet handlingar från nedanstående verksamheter inom Region Gotland från 1971 och framåt. Årtal avser verksamhetstiden.

Arbetsvårdsstyrelsen (1953)-1979
Barn- och utbildningsnämnden 1992-
Besvärsnämnden 1971-1991
Brandstyrelsen - se Räddningstjänsten
Byggnadskontoret 1971-1975
Byggnadsnämnden 1971-
Centrala byggnadskommittén 1971-1976
Elverket 1971-1977
Fastighetskontoret 1971-1999
Fritidsnämnden 1971-1991
Förtroendenämnden - se Patientnämnden
Gatukontoret 1971-1999
Gotlands läns folkhögskola (1876)-
Gotlands norra vårdnämnd 1993-2001
Gotlands södra vårdnämnd 1993-2001
Hamndirektionen 1971-1991
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000-
Hälsovårdsnämnden - se Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Konsumentvägledningen 1983-
Kultur- och fritidsnämnden 1992-2017
Kulturnämnden 1971-1991
Länsvårdnämnden 1993-2000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-
Omsorgsnämnden 1971-1992
Patientnämnden 1980-
Regionfullmäktige 1971-
Regionstyrelsen 1971-
Räddningstjänsten 1971-
Västerby behandlingscenter 1983-2002
Sjukvårdsstyrelsen 1971-1992
Skolstyrelsen 1971-1991
Socialnämnden 1971-1992
Socsamnämnden 1997-2001
Styrelsen för förnyelse av Visby lasarett 1989-1999
Tekniska nämnden 1977-
Trafiksäkerhetsnämnden 1979-1991
Valnämnden 1971-
Visby vårdnämnd 1995-2001
Vårdnämnd Visby norr 1993-1994
Vårdnämnd Visby söder 1993-1994
Överförmyndaren/överförmyndarnämnden (1956)-

Gotlands Industrihus AB (GIHAB)
GotlandsHem AB
Utvecklingscentrum Gotland (UCG)
Visbytvätten