Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrdokument uppdelade per verksamhetsområde

Här har vi samlat övergripande styrdokument, beslutade av regionfullmäktige och regionstyrelsen, som är mer verksamhetsinriktade.

Indelningen har gjorts efter olika ämnesområden.

Områdena är:
Förskola och grundskola
Gymnasie- och vuxenutbildning
Socialtjänst och omsorg
Hälsa- och sjukvård
Bygga, bo och miljö
Trafik och infrastruktur
Kultur och fritid
Trygghet och säkerhet
Regional utveckling

Se under respektive område i menyn.