Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landstinget

Gotlands läns landsting bildades 1863 och upphörde
1970-12-31 i och med att den nybildade Gotlands kommun övertog landstingsfunktionen från årsskiftet.

Landstingets arkiv består av själva landstingets och dess utskotts protokoll och handlingar samt ett antal nämnder och styrelser. Till landstingets verksamhet hör dessutom några institutioner och skolor.

 

Register till Gotlands Läns Landstings protokoll 1953-1970

Nu finns det ett sökbart register till Gotlands Läns Landstings protokoll 1953-1970. För åren 1863-1952 finns sedan länge ett tryckt sakregister (Gotlands Allehandas Tryckeri AB, 1953).

Regionarkivet har lagt ut det nya registret här (pdf-fil)