Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se

Lotta Israelsson
HR-direktör
Telefon: 0498-26 94 67
E-post: lotta.israelsson@gotland.se 

Camilla Regen
HR-strateg
Telefon: 0498-26 92 99
E-post: camilla.regen@gotland.se

Elisabeth Söderbäck
HR-strateg
Telefon: 0498-26 94 29
E-post: elisabeth.soderback@gotland.se

Mats Magnusson
Förhandlingsstrateg
Telefon: 0498-26 93 70
E-post: mats.magnusson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter