Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Storkommunerna

År 1946 beslutade Riksdagen om en stor förändring av rikets kommunindelning.

Från och med 1952 sammanslogs en stor mängd landskommuner till storkommuner. Sveriges 2 281 landskommuner blev 816 storkommuner. För Gotland innebar det att 92 kommuner slogs ihop till 13. Visby stad och Landstinget berördes inte av reformen.


Följande 13 storkommuner bildades 1952 av de gamla landskommunerna:

Dalhem: Dalhem, Ekeby, Ganthem, Gothem, Hörsne med Bara, Källunge, Norrlanda och Vallstena

Fårösund: Bunge, Fleringe, Fårö och Rute

Havdhem: Eke, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem, Näs och Silte

Hemse: Alva, Fardhem, Gerum, Hemse, Levide, Linde, Lojsta och Rone

Hoburg: Fide, Hamra, Sundre, Vamlingbo och Öja

Klintehamn: Eksta, Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, Sanda, Sproge, Västergarn och Väte

Ljugarn: Alskog, Ardre, Etelhem, Garda, Lau och Lye

Lärbro: Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro

Romakloster: Akebäck, Ala, Anga, Barlingbo, Björke, Buttle, Endre, Follingbo, Gammelgarn, Guldrupe, Halla, Hejdeby, Kräklingbo, Roma, Sjonhem, Viklau, Vänge och Östergarn

Slite köping: Boge, Othem och Slite köping

Stenkumla: Atlingbo, Eskelhem, Hogrän, Stenkumla, Tofta, Träkumla, Vall och Västerhejde

Stånga: Burs, När och Stånga

Tingstäde: Bro, Bäl, Fole, Hejnum, Lokrume, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka, Tingstäde och Väskinde