Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Söker du uppgifter?

Arkiv är originalhandlingar som har skapats hos olika "arkivbildare" (t ex folkhögskolan, byggnadsnämnden, lasarettet). Arkivhandlingar förvaras i princip i samma ordning som de skapades i verksamheten.

För att vi ska kunna hitta uppgifter åt dig, behöver vi veta vissa grundfakta.

För att vi ska hitta ett betyg måste du tala om namn och födelsedata på den person betyget gäller, uppgifter om vilken skola personen gick på och vilket år det gäller. Betyg är offentliga uppgifter
Beställning av betygskopia/betygsavskrift från regionarkivet

När det gäller patientjournaler förvarar vi huvudsakligen journaler från avlidna personer. För att vi ska hitta en patientjournal måste du tala om namn och födelsedata på patienten samt när och var patienten har vårdats. Om patientjournalens uppgifter är yngre än 70 år kommer vi att fråga varför du söker uppgifterna och begära information som styrker vem du är. Därefter gör vi en menprövning för att komma fram till vilka uppgifter vi kan lämna ut. 

När du beställer handlingar som faller under offentlighets- och sekretesslagen blir väntetiden längre än för offentliga handlingar, eftersom utlämnandet enligt lag måste prövas.

För att få fram uppgifter, kan du antingen besöka oss, skriva till oss eller ringa.

Du kan även ställa frågor till oss via vår e-tjänst.

E-tjänst för allmänna förfrågningar till regionarkivet:
https://etjanst.gotland.se/fragaregionarkivet