Kontakt

Anne Mousa Ståhl
Bredbandsansvarig
Telefon: 0498-26 34 44, 070-540 88 58
E-post: anne.stahl.mousa@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bakgrund

Sveriges Riksdag antog den 3 november Bredbandsstrategi för Sverige som tar sikte på att 90% av hushållen 2020 skall ha 100 Mbps.

För resterande hushåll, i glesbygden, hänvisar man till mobila lösningar.

Bredbandsutbyggnaden på Gotland har skett i form av sockenprojekt. Som stöd för sockensatsningarna tecknade dåvarande Gotlands kommun och TeliaSonera under Almedalsveckan 2010, en gemensam avsiktsförklaring som redovisar vilket stöd TeliaSonera kan erbjuda intresserade socknar.

Region Gotlands regionstyrelseförvaltning har i uppdrag att stödja och följa upp den antagna bredbandstrategin.

Under Almedalsveckan 2012 signerade IT-minister Anna-Karin Hatt, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland en avsiktsförklaring om att ta fram en regional digital agenda för Gotland.

Information om bredbandsutbyggnaden på Bredband Gotlands webbplats