Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vuxenutbildning

Tillgängligheten till vuxenutbildning
Tillgängligheten till kommunal vuxenutbildning på Gotland är mycket god. Den kommunala vuxenutbildningen har haft möjlighet att erbjuda ett brett urval av både teoretiska kurser och yrkeskurser. Alla som ansöker och har rätt till utbildning får det. Så har det varit under de senaste åren. Andel invånare på Gotland som deltog i vuxenutbildning år 2017 var 4,4 procent. Rikets andel var 6,4 procent. Detta kan jämföras mot Gotlands andel år 2016 som var 4,6 och rikets som var 6,1.

Distansstudier
Andelen distansstuderande inom gymnasial vuxenutbildning är hög. 85 procent av de vuxenstuderande (cirka 440 elever ) väljer att studera på distans. En låg andel efterfrågar grundläggande vuxenutbildningen - kurser för de med lägst utbildningsnivå.

Studerande som når målen för Sfi
Gotland ligger resultatmässigt nära riksgenomsnittet beträffande andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare (SFI) - nationella prov.

Vill du veta mer om kostnader för kommunal utbildning. Klicka här