Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vuxenutbildning

Tillgängligheten till vuxenutbildning
Tillgängligheten till kommunal vuxenutbildning på Gotland är mycket god. Den kommunala vuxenutbildningen har haft möjlighet att erbjuda ett brett urval av både teoretiska kurser och yrkeskurser. Alla som ansöker och har rätt till utbildning får det. Så har det varit under de senaste åren. Andel invånare på Gotland som deltog i vuxenutbildning år 2017 var 4,4 procent (senaste tillgängliga siffran). Rikets andel var 4 procent. Detta kan jämföras mot Gotlands andel år 2016 som var 4,6 och rikets som var 5,4.

Distansstudier
Andelen distansstuderande inom gymnasial vuxenutbildning är hög. 85 procent av de vuxenstuderande väljer att studera på distans. En låg andel efterfrågar grundläggande vuxenutbildningen - kurser för de med lägst utbildningsnivå (motsvarande grundskola).

Andelen kursdeltagare som slutfört gymnasial kurs 
Andelen kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning på Gotland som slutfört kurs har minskat under 2017 då andelen var 73,3 procent. År 2016 var andelen 77,4 procent. Rikets andel år 2017 (senaste tillgängliga statistiken) var 71,1 procent.

Studerande som når målen för Sfi
Gotland ligger resultatmässigt nära riksgenomsnittet beträffande andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare (SFI) - nationella prov.

Vill du veta mer om kostnader för kommunal utbildning. Klicka här