Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhögskoleutbildning

Andel nöjda deltagare

Gotlands folkhögskola mäter sina deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften med utbildningen. Mätningen våren 2018 visar på ett nöjd elevindex (NEI) på 73, vilket innebär att folkhögskolan klättrat upp på tidigare nöjdhetsnivåer.
År 2017 sjönk nöjdheten bland de studerande till ett NEI på 66. Resultaten för 2016 var samma som år 2018 och år 2015 var NEI 71.  
 
Folkhögskolan strävar efter att minst 90 procent av deltagarna vid enkätförfrågan ska uppge att de rekommenderar skolan till andra. Vid enkäten hösten 2018 svarade 100 procent ja på detta. Året innan var andelen 87 procent.
 
Så mycket kostar utbildningsplatserna
Vill du veta mer om folkhögskolans kostnader för utbildning? Läs mer här
 

Till Folkbildningsrådet