Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanor

Hur vi människor lever våra liv har betydelse för hälsan.  Levnadsvanor påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och social position. Vilka levnadsvanor vi väljer avgörs inte bara av en tillfällighet eller av okunskap utan sociala villkor kan begränsa möjligheterna att välja. Levnadsvanorna skiljer sig mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.