Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinformation till styrgruppen

Skapande skola styrgrupp

Hanna Wärff-Radhe, 0498/269651
hanna.warff-radhe@gotland.se

Wivi-Anne Cedergren, 0498/203547
vivi-anne.cedergren@edu.gotland.se

Ann-Kristin Munter, 0498/269611
ann-kristn.munter@gotland.se

Örjan Grimlund, 0498/269483
orjan.grimlund@gotland.se

Erik Rudstedt, 0498/269709
erik.rudstedt@gotland.se