Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinformation till styrgruppen

Skapande skolas styrgrupp

Hanna Wärff-Radhe, kultursamordnare, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-269651
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Wivi-Anne Cedergren, ekonom, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-203547
E-post: vivi-anne.cedergren@gotland.se

Ann-Sofie Lindgren, rektor
Telefon: 0498-204547
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se

Vicky Lindeborg, rektor
Telefon: 0498-204958
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Petra Larsson, rektor
Telefon: 0498-263360
E-post: petra.larsson@gotland.se