Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid: måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Frågor och svar om efterkontroll av barnomsorgsavgift

Här hittar du svar på övergripande frågor om efterkontroll av barnomsorgsavgift.  

Specifika frågor som rör inlämnad inkomstuppgift hänvisas till våra barnomsorgshandläggare på telefon: 0498-26 34 90 eller via e-post: barnomsorg@gotland.se

Frågor och svar

Varför görs efterkontrollen?

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-12-09 om  inskrivnings- och avgiftregler. I samband med detta beslutade nämnden att efterkontroll av barnomsorgsavgift ska göras.

Vad står det om efterkontrollen i regelverket?

I inskrivnings- och avgiftsreglerna står "Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst. Årligen jämförs vårdnadshavarnas inlämnade inkomstuppgift mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst (två år tillbaka). Avgiftsjustering görs för det kontrollerade året. Detta kan innebära påslag men även avdrag på avgiften. En separat faktura skickas ut till berörda vårdnadshavare. Fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner."

Läs reglerna i sin helhet

Varför är det tre års fördröjning på efterkontrollen?

Att detta går tre år bakåt i tiden beror på att 2010 är intjänande året, 2011 är deklarationsåret och sedan tidigast våren 2012 kunde körningen mot Skatteverket göras.

Hur har information om efterkontrollen skett?

Första information om att efterkontroll skulle göras gavs våren 2010 då alla familjer med barn i förskola och fritidshem på Gotland fick de nya inskrivnings- och avgiftsreglerna hemskickade.

Region Gotland annonserar i lokapressen inför att efterkontrollen ska genomföras.

Kommer detta att göras framåt?

Efterkontrollen kommer att göras varje år.

Hur går efterkontrollen till?

Från skatteverket får vi en fil med taxerade förvärvsinkomst som sedan delas med 12 månader och det jämförs sedan med vad som uppgivits till underlag för barnomsorgsavgiften.

Tar man ränta på avbetalningsplanen?

Det utgår ca 8 procent ränta, vilket kan variera år från år. Det tillkommer en uppläggningsavgift med 170 kronor som ett engångsbelopp och aviseringsavgift med 60 kronor per faktura.

Hur beräknas avgiften?

Region Gotland har anslutet sig till regeringens regler om maxtaxa som innebär att det finns ett avgiftstak. Reglerna om maxtaxa styr helt hur och vilken avgift som får tas ut. 

Läs mer på http://www.gotland.se/44744

Man kan beräkna sin avgift via följande länk. http://www.gotland.se/34111

Hur kan jag göra för att inte riskera återbetalning?

Så fort som man får ändrad inkomst ska det lämnas in en blankett för ändring av inkomst. Det är ett ansvar som varje hushåll har som har barn i förskola eller fritidshem. Information om detta får man när barnen börjar på förskolan eller fritidshemmet.

Om man märker att man tjänat mer än det man uppgivit kan man kontakta den handläggare som finns för förskola och fritidshemmet för att komma överens om man kan göra en tilläggsbetalning.

Om jag inte har en fast månadsinkomst hur gör jag då?

I de fall man inte har en fast månadsinkomst kan man göra en beräkning under några månder och räkna en snittinkomst som grund för inkomstuppgiften.

Om jag är egen företagare eller av andra orsaker har svårt att beräkna min inkomst?

Förra årets deklarerade inkomst kan vara vägledande om man har svårt att uppskatt innevarande års inkomst. Man måste dock vara mer observant om eventuella förändriungar och lämna in nya inkomstuppgifter så fort de avviker.

Sidan uppdaterad: 29 september 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?