Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tryggve stödgrupper

Tryggves stödgrupper finns för barn och ungdomar i åldern 8-19 år.

Stödgrupperna är till för barn och ungdomar som lever nära någon som dricker för mycket eller använder droger, har en förälder med psykisk ohälsa eller har föräldrar som har separerat.

Mer om Tryggve stödgrupper