Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns till för dig som är upp till 23 år.

Kontakta oss om du

  • vill prata med en vuxen om något som är viktigt för dig, till exempel relationer, sex, självförtroende.
  • vill ha hjälp med preventivmedel, till exempel kondomer, p-piller eller har frågor kring det.
  • har frågor kring kropp och själ.
  • är orolig för graviditet eller könssjukdomar.
  • känner oro för någon i din närhet.

Mer om ungdomsmottagningen

Hitta direkt