Kontakt

Post/besöksadress
Väskinde förskola
Väskinde Prästgården 417
622 75  Visby

 

Rektor Norra Visbys förskolor
Cecilia Thomasson
Tfn: 0498 - 26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
Tfn: 0498 - 26 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: maja.wikstrom@gotland.se

 

Telefonnummer till förskolan: 

Granen:    0700 - 83 20 11
Kvisten:    0704 - 47 75 29
Björken:   0704 - 47 77 29
Rönnen:   0700 - 83 22 23
Boken:      0737 - 65 87 66
Asken:      0762 - 00 98 16

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värdegrund

Start och StegVis

Väskinde förskola arbetar bland annat med ett material som heter Start och StegVis, för socialt och emotionellt lärande. Start och StegVis är uppbyggt kring följande målsättningar:

  • Identifiera andras känslor
  • Ta andras perspektiv
  • Reagera empatiskt gentemot andra
  • Använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter
  • Öva sociala färdigheter