Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-mhn@gotland.se

Lisa Tunegård
Nämndsekreterare 
Telefo: 0498-26 93 59
E-post: lisa.tunegard@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter