Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Telefon: 0498-26 93 61
E-post: patric.ramberg@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikförvaltningen

Klicka för större bild

Teknikförvaltningen arbetar med vatten, avlopp, gata, mark, avfall, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning och hamnar samt även Region Gotlands projektavdelning. Förvaltningen har ungefär 290 medarbetare och är både intäkts- och skattefinansierad genom kommunbidrag. Förvaltningen har en totalomsättning på cirka 1,4 miljarder kronor. Förvaltningens kunder finns både inom och utom regionen och vår verksamhet ska präglas av kundfokus, proaktivitet, tydlighet och effektivitet.