Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Telefon: 0498-26 93 61
E-post: patric.ramberg@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikförvaltningen

Klicka för större bild

Teknikförvaltningens uppdrag är att driva och utveckla verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområde. Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Vår verksamhet ska präglas av kundfokus, effektivitet, proaktivitet och tydlighet. Genom teknikförvaltningen ges service inom områdena fastigheter/lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp, renhållning, hamnar och försörjning.

Även Region Gotlands projektavdelning finns i förvaltningen som totalt har cirka 500 medarbetare. Teknikförvaltningen är både intäkts- och skattefinansierad genom regionbidrag.