Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Stefan Nypelius (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Barn- och utbildningsnämndens sammanträder följande dagar under 2019:

  • 15 januari (arbetsutskott den 11 december  2018)
  • 5 februari (arbetsutskott den 15 januari) 
  • 20 mars (arbetsutskott den 4 mars)
  • 16 april (arbetsutskott den 3 april)
  • 4 juni (arbetsutskott den 15 maj)
  • 17 september (arbetsutskott den 27 augusti)
  • 22 oktober (arbetsutskott den 2 oktober)
  • 19 november (arbetsutskott den  5 november)
  • Arbetsutskott den 10 december.