Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Stefan Nypelius (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande dagar under 2022:

  • 9 februari (arbetsutskott den 19 januari) 
  • 22 mars (arbetsutskott den 9 mars)
  • 19 april (arbetsutskott den 5 april)
  • 13 juni (arbetsutskott den 10 maj)
  • 14 september (arbetsutskott den 24 augusti)
  • 25 oktober (arbetsutskott den 11 oktober)
  • 29 november (arbetsutskott den 9 november)