Kontakt

Hälso- och sjukvårdsnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-hsn@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden mandatperioden 2019-2022

 

 

Presidiet

Mats-Ola Rödén (L), ordförande
Bibbi Olsson (C), 1:e vice ordförande
Filip Reinhag (S), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Bibbi Olsson (C)
Anna Andersson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Gunnar Solin (M)
Sara Vilhelmsson (M)
Mats-Ola Rödén (L)
Filip Reinhag (S)
Lennart Petersson (S)
Kristiina Hansson (S)
Therese Livemo (V)
Anita Jonsson (MP)
Lisen Kebbe (Fi)
Cecilia Lange Rosén (SD)

Ersättare

Eva Engström (C)
Stig Hellgren (C)
Magnus Bergström (C)
Mikael Bladh (M)
Anna Haack (KD)
Adam Lagerstedt (L)
Greger Eneqvist (S)
Maria Ahlstäde (S)
Mats Sundin (S)
Peter Barnard (V)
Hanna Angerud (MP)
Sawsan Jaber (S)
Dennis Söderström (-)

 

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter: https://www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda