Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Din läkare skriver ett intyg som styrker din diagnos och funktionsnedsättning. Du ska ha en svår till fullständig funktionsnedsättning (på grund av din sjukdom) som gör att du har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.

Detta gäller endast för följande diagnoser:

F 1. Svåra psykiska funktionshinder – (SoS definierar gruppen)
F 2. Parkinsons sjukdom
F 3. Multipel skleros (MS)
F 4. Cerebral pares (CP)
F 5. Reumatoid artrit (RA)
F 6. Systemisk lupus erythematosus (SLE)
F 7. Sklerodermi
F 8. Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
F 9. Orofacialt funktionshinder
F 10. Stroke med kvarstående symptom
F 11. Sällsynt diagnos eller orafaciala symptom

Om du uppfyller dessa krav
utfärdar Tandvårdsenheten ett "F – tandvårdskort" (ljusblått) som ger dig rätt till bastandvård och avtagbar protetik till hälso- och sjukvårdstaxa. Du visar upp tandvårdskortet hos den privata eller offentliga tandläkare du anlitar.