Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar socialnämnden

Sammanträdesdagar 2023

  • 10 januari (konstituerande möte)
  • 9 februari  (arbetsutskott 23 januari)
  • 15 mars (arbetsutskott 1 mars)
  • 20 april (arbetsutskott 3 april)
  • 14 juni (arbetsutskott 31 maj)
  • 14 september (arbetsutskott 31 augusti)
  • 19 oktober (arbetsutskott 4 oktober)
  • 6 december (arbetsutskott 23 november)