Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar socialnämnden

Sammanträdesdagar 2020

 • 6 februari  (arbetsutskott 22 januari)
 • 18 mars  (arbetsutskott 4 mars)
 • 16 april  (arbetsutskott 1 april)
 • 11 juni  (arbetsutskott 28 maj)
 • 16 september  (arbetsutskott 3 september)
 • 21 oktober  (arbetsutskott 7 oktober)
 • 3 december  (arbetsutskott 18 november)

 

Sammanträdesdagar 2021

 • 11 februari  (arbetsutskott 28 januari)
 • 18 mars (arbetsutskott 3 mars)
 • 15 april (arbetsutskott 30 mars)
 • 10 juni (arbetsutskott 27 maj)
 • 16 september (arbetsutskott 2 september)
 • 20 oktober (arbetsutskott 6 oktober)
 • 8 december (arbetsutskott 25 november)