Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar socialnämnden

Sammanträdesdagar 2022

 • 9 februari  (arbetsutskott 25 januari)
 • 15 mars (arbetsutskott 1 mars)
 • 20 april (arbetsutskott 7 april)
 • 9 juni (arbetsutskott 23 maj)
 • 14 september (arbetsutskott 1 september)
 • 20 oktober (arbetsutskott 5 oktober)
 • 8 december (arbetsutskott 24 november)

 

Sammanträdesdagar 2023

 • 10 januari (konstituerande möte)
 • 9 februari  (arbetsutskott 23 januari)
 • 15 mars (arbetsutskott 1 mars)
 • 20 april (arbetsutskott 3 april)
 • 14 juni (arbetsutskott 31 maj)
 • 14 september (arbetsutskott 31 augusti)
 • 19 oktober (arbetsutskott 4 oktober)
 • 6 december (arbetsutskott 23 november)