Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledamöter i socialnämnden

Ledamöter i socialnämnden
under mandatperioden 2023-2026

Presidiet
Håkan Ericsson (S), ordförande
Andreas Vall (M), 1:e vice ordförande
Johan Malmros (C), 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Håkan Ericsson (S)
Charlotte Andersson (S)
Magnus Ekström (S)
Helena Bogsjö (S)
Andreas Vall (M)
Robert von Krusenstierna (M)
Margareta Benneck (M)
Johan Malmros (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Björn Söderberg (C)
Filippa Maurin (V)
Lena Lind (MP)
Irené Magnusson (SD)

Ersättare:
Gerty Holmstedt (S)
Benjamin Svensson (S)
Anne Hallberg (S)
Tilde Strandell (S)
Leif Olsson (S)
Britta Stridh (M)
Matts Hedström (M)
Kjell Genitz (C)
Sara Lidqvist (KD)
Frans Brozén (L)
Nawal Alsaleh (V)
Åsa Gadestam (MP)
Björn Hansson (SD)